Hathi Khana (Shikragah)

Monument Type: HuntingLodge
NameHathi Khana (Shikragah)
TypeHuntingLodge
LocationHastsal
Najafgarh, Delhi
TimingsSunrise - Sunset
Coordinates28.635238000000001, 77.056451999999993

Location of Hathi Khana (Shikragah)